Kernvisie methode

De Kernvisie methode, een andere manier van leren

Elk kind zou plezier moeten kunnen halen uit leren op school. Ieder kind kan leren, maar niet iedereen doet dat op dezelfde manier. Het is mijn doel dat elk kind vanuit zijn talenten, vanuit zijn eigen kracht zijn potentie kan bereiken om ze zo te helpen zich verder te kunnen ontwikkelen. Successful Learning is een praktijk waar kinderen met leerproblemen, die mogelijk vastlopen in het onderwijs, begeleid en ondersteund worden. Kinderen verschillen in hun manier van denken en leren en hier leren ze nieuwe leerstrategien die bij hun past om ervoor te zorgen dat ze op hun eigen kracht verder kunnen gaan.

Heeft je zoon of dochter moeite met...

* lezen, spelling of rekenen? (leesproblemen (dyslexie), rekenproblemen (dyscalculie), spellingsproblemen (dysorthografie), taalproblemen (dysfasie))

* het automatiseren van leertaken of moeite met rekentafels

* tijdsbesef en klokkijken?

* zijn aandacht bij taken houden?

* het leertempo?


Merk je als ouder dat...

* het zelfvertrouwen van je zoon of dochter afbrokkelt?

* je zoon of dochter een negatief zelfbeeld ontwikkelt?

* je kind veel kwaliteiten heeft, die niet in beeld komen?

* er meer inzit dan dat eruit komt?

* je kind boze driftbuien heeft waar het geen raad mee weet?

* ondanks het harde werken van je kind en de intensive inspanning van school en jezelf dat het maar niet wil vlotten

Kinderen die moeilijk leren worden steeds opnieuw geconfronteerd met het feit dat er iets niet goed gaat – er is een probleem! Ze worstelen op school met de lesstof, kunnen zich niet concentreren, hebben vaak ook al diagnoses zoals dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, kunnen het tempo niet aan. Ze denken vaak dat ze dom zijn en trachten dan te compenseren door stoer gedrag, agressiviteit, brutaal te doen of zich onzichtbaar te maken.

Bij Successful Learning ontdekt je kind zijn eigen krachten en hoe hij die kan inzetten bij het leren. Het kind wordt zelf verantwoordelijk voor de oplossing. Succeservaringen zorgen ervoor dat je kind weer meer plezier in leren krijgt. Je kind krijgt de controle over zijn eigen leren terug. Het zelfvertrouwen groeit en je kind kan leren wat het wil leren. Er wordt veel aandacht besteed aan het opbouwen van de motivatie en het zelfvertrouwen van het kind. Als je leert wat goed werkt bij jou, waar jij je energie van krijgt en blij van wordt, dan worden

de prestaties ook beter. Dat geldt voor iedereen, alleen bij iedereen werkt het weer anders.

In 5 tot 8 sessies maken de kinderen zich de techniek eigen en ervaren zij – en jij als ouder/verzorger – dat leren voor iedereen is weggelegd. Maar wel op een eigen manier!

Al na de eerste sessie is er al positief resultaat, na de tweede sessie kan de stof al beter worden opgenomen in de klas, bij de RT, thuis…