Hoe werken onze hersenen?

Onze hersenen zijn een zeer complex bestuuringssysteem van ons lichaam. Het brein is het meest ingewikkeld orgaan van het menselijk lichaam. Het zorgt ervoor dat wij 95% van alle activiteiten kunnen verrichten zonder erover na te denken. Wij kunnen het brein simplistisch in twee delen opsplitsen. Globaal gezien hebben wij twee hersenhelften; een linker- en een rechterhersenhelft. In de linkerhersenhelft vindt de logica plaats. Deze helft is verantwoordelijk voor ratio, het analytische denkvermogen, het beredeneren, analyse van volgordes, details, tekenherkenning zoals woorden, cijfers en letters. In de rechterhersenhelft zitten zaken die wij nodig hebben om praktisch en creatief bezig te kunnen zijn.  Deze hersenhelft verzorgt emotie, ritme, ruimtelijk inzicht, overzicht verbeelding, fantasie, kleurherkenning en gevoel.  Door verschillende manieren van denken sturen wij onze hersenen op verschillende manieren aan.

Onze hersenen functioneren heel simplistisch gezegd doordat er verbindingen worden gemaakt met beide hersenhelften. Echter is het zo dat er vaak een dominante hersenhelft is. Meestal schakel je bij nieuwe leertaken spontaan de meest dominante hersenhelft in – je voorkeur denk/leersysteem. Zo zijn er mensen met een linksgeoriënteerde leerstijl en mensen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl. Linksgeoriënteerde mensen maken meer gebruik van hun digitale en auditieve systeem en rechtsgeoriënteerde mensen maken meer gebruik van het visuele en kinetische systeem. De verhoudingen hierin verschillen per persoon.


Verschillende leerstijlen

Ieder mens denkt op 4 verschillende manieren; visueel (in beelden), auditief (op het gehoor), kinesthetisch (met het gevoel) en digitaal (met het verstand). Men gebruikt alle denksystemen, maar wij hebben duidelijke voorkeuren in het gebruik van deze systemen.  Uit onderzoek is gebleken dat kinderen met leerproblemen, kinderen die het op school minder goed doen dan verwacht, een voorkeur hebben om in beelden en met hun gevoel (visueel/kinesthetisch) te denken. We noemen dit de rechtsgeoriënteerde leerstijl. Het onderwijs in dit land is juist rationeel en auditief ingesteld. Twee verschillende systemen en dat botst. De leerproblematiek ontstaat dus doordat de kinderen waar het hier om gaat een voorkeur hebben om met die rechterhersenhelft te werken. Het is niet het onvermogen van het kind, want als het de informatie op een andere manier aangeboden krijgt kunnen ze het wel.

Kenmerken van een linksgeorienteerde denk/leerstijl:

  • * Leert stap voor stap,

* werkt vanuit onderdelen naar het geheel

* is een analytische denker

* leert klanken makkelijk

* kan woorden spellend uitspreken

Kenmerken van een rechtsgeoriënteerde denk/leerstijl:

* Leert vanuit het overzicht

* werkt vanuit het grote beeld

* leert het best door verbanden te zien

* leert hele woorden makkelijk

* moet woorden visualiseren alvorens ze te kunnen spellen

* is goed in synthese, verbanden leggen

Onze samenleving ziet de symptomen van een rechtsgeoriënteerde leerstijl en noemt dit onder andere dyslexie, dyscalculie, adhd, add, asperger syndroom etc. Wij moeten dit niet zien als afwijkingen of handicaps en het erbij laten of in hokjes stoppen beter is om goed naar deze groep kinderen te kijken en te realiseren dat zij een andere manier van denken en leren hebben. Bied je deze groep van kinderen de kans om vanuit hun eigen kracht een andere manier van leren te leren zullen ze zien dat ze in staat zijn om net als anderen goed mee te komen op school.  Als deze kinderen/jongeren de andere leerstijl niet aangereikt krijgen zie je dat ze steeds meer sociaal emotionele problemen ontwikkelen zoals faalangst, concentratieproblemen, frustratie, gedrag van onbehagen, een laag zelfbeeld, steeds onzekerder en/of ongelukkiger worden.